Lille brun hund løber gennem en græsmark.

Europæisk GDPR Privacy

1. Indledning

1.1 KONG Company Limited er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og deres sikkerhed.

1.2 Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og databeskyttelsesloven fra 2018.

1.3 Vi er en "dataansvarlig". Det betyder, at vi er ansvarlige for at beslutte, hvordan vi opbevarer og bruger personlige oplysninger om dig. Vi er i henhold til databeskyttelseslovgivningen forpligtet til at give dig de oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

1.4 Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger har til formål at give dig oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger gennem din brug af vores websted, eller når du benytter vores tjenester. Vi gør også opmærksom på, at vores websted ikke er beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data vedrørende børn.

1.5 Det er vigtigt, at du læser og beholder denne meddelelse sammen med enhver anden meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller meddelelse om rimelig behandling, som vi måtte give ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler personlige oplysninger om dig, så du er klar over, hvordan og hvorfor vi bruger sådanne oplysninger, og hvilke rettigheder du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er kun til information, den er ikke en kontraktlig aftale.

2 Kontaktoplysninger og overensstemmelsesteam

2.1 Vores fuldstændige oplysninger er:
KONG Company Limited
Units 6-9 High Post, Salisbury, England, SP4 6AT
Telefon: 01722 783211

2.2 Vi har udpeget et Data Protection Compliance Team til at føre tilsyn med overholdelsen af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i Storbritannien. Hvis du har spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring eller om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, bedes du kontakte dette team. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Information Commissioner's Office (ICO), den britiske tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål.

2.3 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte Compliance Team. De kan kontaktes på: datacompliance@KONGcompany.com

3. Vores hjemmeside

3.1 Vores websted kan indeholde links til tredjeparts websteder, plug-ins og applikationer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan det give tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over disse tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du forlader vores websted, opfordrer vi dig til at læse fortrolighedserklæringen på alle de websteder, du besøger.

3.2 Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browsercookies eller til at advare dig, når websteder sætter eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af dette websted kan blive utilgængelige eller ikke fungere korrekt.

4. Den type oplysninger, vi har om dig

4.1 Personoplysninger eller personlige oplysninger er alle oplysninger om en person, som kan identificere denne person. Det omfatter ikke data, hvor identiteten er fjernet (anonyme data).

4.2 Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har grupperet sammen i det følgende:

4.2.1 Identitetsdata: såsom fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, civilstand, titel, fødselsdato og køn;

4.2.2 Kontaktoplysninger: såsom faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre;

4.2.3 Finansielle data: f.eks. oplysninger om bankkonti og betalingskort;

4.2.4 Transaktionsdata: såsom oplysninger om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter og tjenester, som du har købt hos os;

4.2.5 Tekniske data: såsom internetprotokol (IP) adresse, dine login-data, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til dette websted;

4.2.6 Profiloplysninger: såsom dit brugernavn og din adgangskode, køb eller ordrer foretaget af dig, dine interesser, præferencer, feedback og svar på undersøgelser;

4.2.7 Brugsdata: f.eks. oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, produkter og tjenester; og

4.2.8 Markedsførings- og kommunikationsdata: f.eks. dine præferencer for at modtage markedsføring fra os og vores tredjeparter og dine kommunikationspræferencer.

4.3 Hvis vi har brug for at indsamle personoplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i en kontrakt, vi har indgået med dig, og du undlader at levere disse oplysninger, når du bliver bedt om det, kan vi muligvis ikke være i stand til at opfylde den kontrakt, vi har eller forsøger at indgå med dig (f.eks. for at levere varer eller tjenester til dig). I dette tilfælde kan vi være nødt til at annullere et produkt eller en tjenesteydelse, som du har hos os, men vi vil underrette dig om dette på det tidspunkt.

5. Andre data

5.1 Vi kan også indsamle, bruge og dele aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til ethvert formål. Aggregerede data kan være afledt af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger i henhold til loven, da disse data hverken direkte eller indirekte afslører din identitet. Vi kan f.eks. samle dine Brugsdata for at beregne procentdelen af brugere, der har adgang til en bestemt websitefunktion. Hvis vi imidlertid kombinerer eller forbinder aggregerede data med dine personlige data, så de direkte eller indirekte kan identificere dig, behandler vi de kombinerede data som personlige data, som vil blive brugt i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

5.2 Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (såsom oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisning, seksuelle orientering, politiske holdninger osv.) Vi indsamler heller ikke oplysninger om dine straffedomme og lovovertrædelser.

6. Hvordan indsamles dine personlige oplysninger?

6.1 Vi indsamler personlige oplysninger om dig gennem vores direkte interaktion, f.eks. via post, e-mail eller på anden måde. Vi indsamler også dine oplysninger, når vi interagerer vedrørende vores tjenester; abonnerer på vores tjeneste eller publikationer; anmoder om at få tilsendt markedsføring og/eller giver os feedback.

6.2 Når du interagerer med vores websted, kan vi automatisk indsamle tekniske data (som ovenfor) om dit udstyr, dine browsinghandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personlige data ved hjælp af cookies, serverlogs og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der anvender vores cookies.

6.3 Vi kan også indsamle oplysninger fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder eller tekniske data (som ovenfor) fra analyseudbydere som Google, reklamenetværk og udbydere af søgeoplysninger.

6.4 Vi kan få kontakt-, finans- og transaktionsdata fra udbydere af tekniske data, betalingsdata og leveringsdata eller identitets- og kontaktdata fra datamæglere eller aggregatorer. Endelig kan vi få identitets- og kontaktdata fra offentligt tilgængelige kilder som f.eks. Companies House inden for EU.

7. Hvordan vi vil bruge oplysninger om dig

7.1 Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger, når loven tillader det. Oftest vil vi bruge dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

7.1.1.1 Når vi har brug for at opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig.

7.1.2 Hvis vi skal overholde en retlig forpligtelse.

7.1.3 Når det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud for disse interesser.

7.2 Vi kan også bruge dine personlige oplysninger i følgende situationer, som sandsynligvis vil være sjældne, f.eks. hvis vi skal beskytte dine interesser (eller en andens interesser) eller hvis det er nødvendigt i offentlighedens interesse.

7.3 Generelt er vi ikke afhængige af samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, bortset fra i forbindelse med afsendelse af direkte markedsføringsmeddelelser fra tredjepart til dig via e-mail eller sms. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage ved at kontakte os.

8. Situationer, hvor vi kan bruge dine personlige oplysninger

8.1 Vi har primært brug for alle de ovennævnte kategorier af oplysninger for at kunne opfylde vores kontrakt med dig og for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser. I nogle tilfælde kan vi bruge dine personlige oplysninger til at forfølge vores egne eller tredjeparters legitime interesser, forudsat at dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud for disse interesser. De situationer, hvor vi behandler dine personlige oplysninger, er anført nedenfor.

8.2 Nogle af de ovennævnte grunde til behandling vil overlappe hinanden, og der kan være flere grunde, som berettiger vores brug af dine personoplysninger.

Formål/aktivitetLovligt grundlag for behandling, herunder grundlaget for legitime interesser
For at registrere dig som ny kundeopfyldelse af en kontrakt med dig
For at behandle og levere din ordre, herunder:
(a) Administrere betalinger, gebyrer og afgifter
(b) Indsamle og inddrive penge, som vi skylder os selv
(a) Udførelse af en kontrakt med dig
(b) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at inddrive gæld til os)
At administrere vores forhold til dig, hvilket omfatter:
(a) Meddelelse om ændringer af vores vilkår eller privatlivspolitik
(b) Opfordring til at efterlade en anmeldelse eller deltage i en undersøgelse
(a) Udførelse af en kontrakt med dig
(b) Nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse
(c) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at holde vores registre opdateret og undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/services)
For at give dig mulighed for at deltage i en lodtrækning, konkurrence eller gennemføre en undersøgelse(a) Udførelse af en kontrakt med dig
(b) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at holde vores registre opdateret og for at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester)
For at administrere og beskytte vores virksomhed og dette websted (herunder
fejlfinding, dataanalyse, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data)
(a) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at drive vores forretning, levere administration og IT-tjenester, netværkssikkerhed, forhindre svindel og i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering eller omstrukturering af koncernen)
(b) Nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse
Til at levere relevant webstedsindhold og reklamer til dig og til at måle eller forstå effektiviteten af de reklamer, vi sender til digNødvendigt for vores legitime interesser (for at undersøge, hvordan kunderne bruger vores
produkt/tjenesteydelser, for at udvikle dem, for at udvikle vores virksomhed og for at informere vores markedsføringsstrategi)
Til at bruge dataanalyse til at forbedre vores websted, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelationer og oplevelserNødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at definere typer af kunder til vores produkter og tjenester, for at holde vores websted opdateret og relevant, for at udvikle vores virksomhed og for at informere vores markedsføringsstrategi)
At komme med forslag og anbefalinger til dig om varer eller tjenester, der kan være af interesse for digNødvendigt for vores legitime interesser (for at udvikle vores produkter/tjenester og udvikle vores virksomhed)

 

9. Markedsføring

9.1 Vi bestræber os på at give dig valgmuligheder med hensyn til visse anvendelser af personlige data, især i forbindelse med markedsføring og reklame. Vi kan bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, brugs- og profildata til at danne os et billede af, hvad vi tror, du ønsker eller har brug for, eller hvad der kan være af interesse for dig. Det er sådan, vi beslutter, hvilke produkter, tjenester og tilbud der kan være relevante for dig. Du vil modtage markedsføringskommunikation fra os, hvis du har anmodet om oplysninger fra os eller vores tjenester fra os, og du i hvert enkelt tilfælde ikke har fravalgt at modtage denne markedsføring.

9.2 Du kan til enhver tid bede os eller tredjeparter om at stoppe med at sende dig markedsføringsbeskeder ved at kontakte os når som helst.

9.3 Hvis du fravælger at modtage markedsføringsbeskeder, gælder dette ikke for personoplysninger, der er givet til os som følge af den leverede tjeneste.

10. Ændring af formål

10.1 Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til de formål, som vi indsamlede dem til, medmindre vi med rimelighed mener, at vi har brug for at bruge dem til et andet formål, og dette formål er foreneligt med det oprindelige formål. Hvis vi har brug for at bruge dine personlige oplysninger til et formål, der ikke er relateret hertil, vil vi underrette dig herom og forklare det retsgrundlag, der giver os mulighed for at gøre dette.

10.2 Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personlige oplysninger uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvis dette er påkrævet eller tilladt i henhold til loven.

11. Deling af data

11.1 Vi kan være nødt til at dele dine data med tredjeparter, herunder tredjepartstjenesteudbydere og andre enheder i koncernen. Vi kræver, at tredjeparter respekterer sikkerheden af dine data og behandler dem i overensstemmelse med loven.

11.2 Vi kan overføre dine personlige oplysninger uden for EU. Hvis vi gør det, kan du forvente en tilsvarende grad af beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi tillader ikke vores tredjepartstjenesteudbydere at bruge dine personlige oplysninger til deres egne formål. Vi tillader dem kun at behandle dine personoplysninger til bestemte formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.

11.3 Vi deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, når det kræves i henhold til loven, når det er nødvendigt for at administrere arbejdsforholdet med dig, eller når vi har en anden legitim interesse i at gøre det.

11.4 "Tredjepart" omfatter tredjepartstjenesteudbydere (herunder entreprenører og udpegede agenter) og andre enheder i vores koncern. Følgende aktiviteter udføres af tredjepartstjenesteudbydere såsom tjenesteudbydere (administration og IT-tjenester), professionelle rådgivere (såsom lag, revisorer, bankfolk og forsikringsselskaber) og/eller HM Revenue & Customs, reguleringsmyndigheder og andre myndigheder.

12. Hvornår kan du dele mine personlige oplysninger med andre enheder i koncernen?

Vi vil dele dine personlige oplysninger med andre enheder i vores koncern som led i vores regelmæssige rapporteringsaktiviteter om virksomhedens resultater, i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering eller omstrukturering af koncernen, med henblik på systemvedligeholdelsesstøtte og hosting af data.

13. Datasikkerhed

13.1 Vi har indført foranstaltninger til at beskytte sikkerheden af dine oplysninger. Nærmere oplysninger om disse foranstaltninger kan fås efter anmodning.

13.2 Tredjeparter vil kun behandle dine personlige oplysninger efter vores anvisninger, og hvor de har accepteret at behandle oplysningerne fortroligt og opbevare dem sikkert.

13.3 Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige oplysninger ved et uheld går tabt, bruges eller får uautoriseret adgang til dem, ændres eller offentliggøres. Desuden begrænser vi adgangen til dine personlige oplysninger til de medarbejdere, agenter, entreprenører og andre tredjeparter, der har et forretningsmæssigt behov for at vide det. De vil kun behandle dine personlige oplysninger efter vores anvisninger, og de er underlagt en tavshedspligt. Nærmere oplysninger om disse foranstaltninger kan fås hos Compliance Team.

13.4 Vi har indført procedurer til håndtering af enhver formodet brud på datasikkerheden og vil underrette dig og enhver gældende tilsynsmyndighed om et formodet brud, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

14. Opbevaring af data

14.1 Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, herunder med henblik på at opfylde juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Nærmere oplysninger om opbevaringsperioder for forskellige aspekter af dine personlige oplysninger findes i vores opbevaringspolitik, som kan fås hos Compliance Team.

14.2 For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og om vi kan nå disse formål på anden vis, samt de gældende lovkrav.

14.3 Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personlige oplysninger, så de ikke længere kan forbindes med dig, og i så fald kan vi bruge disse oplysninger uden yderligere meddelelse til dig.

15. Ret til adgang, berigtigelse, sletning og begrænsning

15.1 Det er vigtigt, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte og aktuelle. Du bedes holde os underrettet, hvis dine personlige oplysninger ændres i løbet af dit arbejdsforhold med os.

15.2 Under visse omstændigheder har du i henhold til loven ret til at:
15.2.1 Anmodning om adgang til dine personlige oplysninger (almindeligvis kendt som en "anmodning om indsigt i oplysninger"). Dette giver dig mulighed for at få en kopi af de personlige oplysninger, som vi har om dig, og for at kontrollere, at vi behandler dem lovligt.

15.2.2.2 anmode om rettelse af de personlige oplysninger, som vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, som vi har om dig.

15.2.3 Anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personlige oplysninger, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor).

15.2.4 Gør indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger, hvis vi baserer os på en legitim interesse (eller en tredjeparts interesse), og der er noget ved din særlige situation, som gør, at du ønsker at gøre indsigelse mod behandling af denne grund. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvis vi behandler dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

15.2.5 anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af personoplysninger om dig, f.eks. hvis du ønsker, at vi skal fastslå deres nøjagtighed eller årsagen til behandlingen af dem.

15.2.6 anmode om overførsel af dine personlige oplysninger til en anden part.

15.3 Hvis du ønsker at gennemgå, verificere, rette eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger eller anmode om, at vi overfører en kopi af dine personlige oplysninger til en anden part, bedes du kontakte Compliance Team skriftligt.

15.4 Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personlige oplysninger (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning om adgang er klart ubegrundet eller overdrevet. Alternativt kan vi under sådanne omstændigheder nægte at efterkomme anmodningen.

15.5 Vi kan have brug for at anmode om specifikke oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til oplysningerne (eller til at udøve dine andre rettigheder). Dette er en anden passende sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, der ikke har ret til at modtage dem.

16. Ret til at tilbagekalde samtykke

I de begrænsede tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og overførsel af dine personlige oplysninger til et bestemt formål, har du ret til til enhver tid at trække dit samtykke til den pågældende specifikke behandling tilbage. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte Compliance Team. Når vi har modtaget meddelelse om, at du har trukket dit samtykke tilbage, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger til det eller de formål, du oprindeligt gav dit samtykke til, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for at gøre det i henhold til loven.

17. Ændringer i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger og din pligt til at informere os om ændringer

17.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere denne fortrolighedserklæring til enhver tid. Det er vigtigt, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte og aktuelle. Hold os venligst informeret, hvis dine personlige oplysninger ændres i løbet af dit forhold til os.