Fekete-fehér pöttyös kutya fekszik a fűben.

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a www.KONGcompany.com oldalon. Ez a weboldal a KONG Company tulajdona és üzemeltetője. A weboldalunk meglátogatásával és az általunk nyújtott információk, források, szolgáltatások, termékek és eszközök elérésével Ön megérti és elfogadja, hogy elfogadja és betartja a jelen szabályzatban (a továbbiakban: "Felhasználói megállapodás") meghatározott alábbi feltételeket, valamint az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott feltételeket (további információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzat alábbi szakaszát).

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználói megállapodást időről időre, előzetes értesítés nélkül módosítsuk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse a jelen Felhasználói megállapodást, hogy megismerkedjen a módosításokkal. A weboldal ilyen módosítások után történő további használata a módosított feltételek tudomásulvételének és elfogadásának minősül.

Felelős használat és magatartás

A weboldalunk meglátogatásával és az általunk közvetlenül vagy közvetve az Ön számára biztosított információk, erőforrások, szolgáltatások, termékek és eszközök (a továbbiakban: "erőforrások") elérésével Ön vállalja, hogy ezeket az erőforrásokat kizárólag a (a) jelen Felhasználói megállapodás feltételei, valamint (b) az alkalmazandó törvények, jogszabályok és általánosan elfogadott online gyakorlatok vagy irányelvek által megengedett célokra használja.

Ahol ezt megérted:

a. Ahhoz, hogy hozzáférhessen az Erőforrásainkhoz, előfordulhat, hogy a regisztrációs folyamat részeként vagy az Erőforrások használatához bizonyos adatokat kell megadnia magáról (például személyazonosító adatokat, elérhetőségi adatokat stb.). Ön vállalja, hogy az Ön által megadott adatok mindig pontosak, helyesek és naprakészek.

b. Ön felelős az erőforrásainkhoz való hozzáféréshez használt bármely fiókjához tartozó bejelentkezési adatok bizalmas kezeléséért. Ennek megfelelően Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön fiókja/fiókjai alatt történik.

c. Szigorúan tilos bármely erőforrásunkhoz az általunk biztosított eszközökön kívül más módon hozzáférni (vagy megpróbálni hozzáférni). Kifejezetten beleegyezik, hogy nem fér hozzá (vagy nem próbál hozzáférni) az Erőforrásainkhoz semmilyen automatizált, etikátlan vagy nem hagyományos módon.

d. Szigorúan tilos bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amely megzavarja vagy zavarja az erőforrásainkat, beleértve azokat a szervereket és/vagy hálózatokat, amelyekhez az erőforrásaink kapcsolódnak.

e. Szigorúan tilos az Erőforrásaink másolására, másolására, reprodukálására, eladására, kereskedelmére vagy viszonteladására irányuló kísérlet.

f. Ön egyedül felelős minden olyan következményért, veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve az Ön által végzett, a fentiekben kifejtett jogosulatlan tevékenységek miatt közvetlenül vagy közvetve felmerül vagy elszenvedünk, és büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonható.

g. Különböző nyílt kommunikációs eszközöket biztosíthatunk weboldalunkon, mint például blogkommentárok, blogbejegyzések, nyilvános chat, fórumok, üzenőfalak, hírcsoportok, termékértékelések és -értékelések, különböző közösségi média szolgáltatások stb. Ön tudomásul veszi, hogy általában nem vizsgáljuk vagy ellenőrizzük előzetesen az ezen különböző kommunikációs eszközök felhasználói által közzétett tartalmakat, ami azt jelenti, hogy ha úgy dönt, hogy ezeket az eszközöket használja bármilyen típusú tartalom küldésére a weboldalunkra, akkor az Ön személyes felelőssége, hogy ezeket az eszközöket felelősségteljes és etikus módon használja. Azzal, hogy információt tesz közzé, vagy más módon használja az említett nyílt kommunikációs eszközöket, Ön vállalja, hogy nem tölt fel, tesz közzé, oszt meg vagy terjeszt más módon olyan tartalmat, amely:

i). Jogellenes, fenyegető, rágalmazó, sértő, zaklató, megalázó, megfélemlítő, csalárd, megtévesztő, invazív, rasszista, vagy bármilyen szuggesztív, nem megfelelő vagy egyértelmű kifejezést tartalmaz;
ii). Az állatkínzás bármely formáját népszerűsíti vagy támogatja, vagy közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon kárt okoz (fizikai vagy pszichológiai) bármely állatnak.
iii). Bármelyik fél védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát sérti;
iv). Bármilyen típusú jogosulatlan vagy kéretlen reklámot tartalmaz;
v). Bármely személyt vagy szervezetet megszemélyesít, beleértve a www.KONGcompany.com bármely alkalmazottját vagy képviselőjét.

Saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk eltávolítani minden olyan tartalmat, amely megítélésünk szerint nem felel meg a jelen Felhasználói megállapodásnak, valamint minden olyan tartalmat, amely egyébként sértő, káros, kifogásolható, pontatlan vagy sérti harmadik fél szerzői jogait vagy védjegyeit. Nem vagyunk felelősek az ilyen tartalmak eltávolításának késedelméért vagy elmulasztásáért. Ha Ön olyan tartalmat tesz közzé, amelyet mi úgy döntünk, hogy eltávolítunk, Ön ezennel beleegyezik az eltávolításba, és beleegyezik, hogy lemond minden velünk szembeni követeléséről.

h. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön vagy a weboldalunk bármely más, harmadik fél által közzétett tartalomért. Azonban az Ön által a weboldalunk nyílt kommunikációs eszközeinek használatával közzétett tartalom nem sértheti vagy sértheti harmadik fél szerzői jogait vagy védjegyeit, és a KONG Company tulajdonába kerül, és mint ilyen, örökös, visszavonhatatlan, világméretű, jogdíjmentes, kizárólagos engedélyt biztosít számunkra a sokszorosításra, módosításra, adaptálásra, fordításra, közzétételre, nyilvános megjelenítésre és/vagy terjesztésre, ahogyan azt jónak látjuk. Ez csak a nyílt kommunikációs eszközökön keresztül közzétett tartalomra vonatkozik és érvényes a leírtak szerint, és nem vonatkozik a regisztrációs folyamat részeként megadott információkra, amelyek szükségesek az erőforrásaink használatához. A regisztrációs folyamat részeként megadott minden információra az adatvédelmi irányelvünk Adatvédelmi irányelvek vonatkozik.

i. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a KONG Company-t és annak anyavállalatát és kapcsolt vállalkozásait, - valamint azok igazgatóit, tisztviselőit, vezetőit, alkalmazottait, adományozóit, ügynökeit és licencadóit - minden veszteség, kiadás, kár és költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek a jelen felhasználói megállapodás megsértéséből vagy a fiókjával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából erednek, és amelyek Ön vagy a fiókját használó bármely más személy részéről merülnek fel. Fenntartjuk a jogot, hogy átvegyük a kizárólagos védekezést minden olyan követeléssel kapcsolatban, amelyért a jelen Felhasználói megállapodás értelmében kártérítésre vagyunk jogosultak. Ilyen esetben Ön köteles az általunk ésszerűen kért együttműködést biztosítani számunkra.

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra, ezért külön Adatvédelmi szabályzatot hoztunk létre, hogy részletesen elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük, kezeljük, feldolgozzuk, biztosítjuk és tároljuk az Ön személyes adatait. Adatvédelmi szabályzatunk a jelen Felhasználói megállapodás hatálya alá tartozik.

A jótállás korlátozása

Weboldalunk használatával Ön megérti és elfogadja, hogy az általunk biztosított valamennyi Forrás "ahogy van" és "ahogy elérhető". Ez azt jelenti, hogy nem állítjuk vagy garantáljuk Önnek, hogy:

i) erőforrásaink használata megfelel az Ön igényeinek vagy követelményeinek.
ii) az Erőforrásaink használata megszakításmentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.
iii) az erőforrásaink használatával szerzett információk pontosak vagy megbízhatóak lesznek, és
iv) az általunk biztosított Források működésében vagy funkcionalitásában előforduló hibák kijavításra vagy javításra kerülnek.

Továbbá, Ön megérti és elfogadja, hogy:

v) a Forrásaink használata során letöltött vagy más módon megszerzett bármilyen tartalom az Ön saját belátása szerint és kockázatára történik, és hogy kizárólag Ön felelős a számítógépében vagy más eszközökben bekövetkező károkért, az ilyen tartalom letöltéséből eredő adatvesztésért.
vi) semmilyen információ vagy tanács - akár kifejezett, akár hallgatólagos, szóbeli vagy írásbeli, amelyet Ön a KONG Company-tól vagy az általunk biztosított Forrásokon keresztül szerez meg - nem keletkeztet semmiféle szavatosságot, garanciát vagy feltételt, kivéve a jelen Felhasználói megállapodásban kifejezetten meghatározottakat.

A felelősség korlátozása

A fentiekben kifejtett garanciák korlátozásával összefüggésben Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a velünk szemben támasztott bármely követelés az Ön által a termékek és/vagy szolgáltatások használatáért fizetett összegre korlátozódik, ha van ilyen. A KONG Company nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy példamutató veszteségért vagy kárért, amely az erőforrásaink használatából, vagy bármilyen változásból, adatvesztésből vagy -rongálódásból, törlésből, hozzáférés elvesztéséből vagy leállási időből adódóan merül fel Önnél, a felelősség korlátozására vonatkozó jogszabályok teljes mértékéig.

Szerzői jogok/védjegyek

A www.KONGcompany.com weboldalon elérhető minden tartalom és anyag, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, grafikát, a weboldal nevét, kódját, képeket és logókat, a KONG Company szellemi tulajdonát képezik, és a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védelme alatt állnak. A KONG Company külön engedélye nélkül szigorúan tilos a weboldalon található bármely tartalom bármilyen nem megfelelő felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan, annak reprodukálását, terjesztését, megjelenítését vagy továbbítását anélkül, hogy a KONG Company-t egyértelműen forrásként feltüntetnék.

A használat megszüntetése

Ön elfogadja, hogy saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését weboldalunk és erőforrásaink egészéhez vagy egy részéhez, értesítéssel vagy anélkül és bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen Felhasználói megállapodás megszegését. Bármilyen feltételezett illegális, csalárd vagy visszaélésszerű tevékenység okot adhat az Ön kapcsolatának megszüntetésére, és a megfelelő bűnüldöző hatóságokhoz továbbítható. A felfüggesztés vagy megszüntetés esetén az Ön joga az általunk biztosított Erőforrások használatára azonnal megszűnik, és fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk vagy töröljünk minden olyan információt, amely az Ön általunk tárolt fájlban van, beleértve a fiók- vagy bejelentkezési adatokat is.

Irányadó jog

Ezt a weboldalt a KONG Company irányítja az USA Colorado államában található irodáinkból. A világ legtöbb országából elérhető. Mivel az egyes országok törvényei eltérhetnek a coloradói törvényektől, a weboldalunkhoz való hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy a weboldal használatával és a weboldalon keresztül történő termék- vagy szolgáltatásvásárlással kapcsolatos minden kérdésben Colorado állam törvényei és törvényei alkalmazandók, tekintet nélkül a kollíziós jogra és az Egyesült Nemzetek nemzetközi termékértékesítési egyezményére.

Továbbá, a jelen Felhasználói megállapodás érvényesítésére irányuló bármely keresetet az Egyesült Államokban, Colorado államban található szövetségi vagy állami bíróságok előtt kell megindítani. Ön ezennel beleegyezik az ilyen bíróságok személyes joghatóságába, és lemond az ilyen bíróságokkal szembeni bármilyen joghatósági, helyszínbeli, vagy az alkalmatlan fórummal kapcsolatos kifogásról.

Garancia

A KONG Company KIFEJEZETTEN KIZÁRJA MINDEN SZAVÁLTÁSÁT ÉS FELTÉTELÉT, akár kifejezett, akár hallgatólagos, beleértve, de nem kizárólagosan a kereskedelmi alkalmasságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos szavatosságokat és feltételeket.

Kapcsolattartási információk

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a fentiekben ismertetett Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatban, a következő címen léphet velünk kapcsolatba:

KONG vállalat
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626