Een bruine teckel die met zijn tong naar buiten rent.

Verklaring inzake moderne slavernij

Verklaring Kong Bedrijfsgedragscode

1 januari 2019

Verklaring inzake moderne slavernij

KONG Company werkt voortdurend aan het voorkomen van slavernij en mensenhandel in onze productieketens en activiteiten, in overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act 2015.

Beleid en controles

KONG Company stelt intern leidende principes vast en bepaalt dat KONG medewerkers bij het uitvoeren van hun taken altijd wettig, ethisch en waar nodig in het beste belang van KONG Company dienen te handelen.

KONG heeft duidelijke normen vastgesteld voor de preventie van dwangarbeid in zijn toeleveringsketen, die vereist zijn voor alle productieleveranciers en dienstverleners die de interne activiteiten van KONG ondersteunen.

Wij evalueren en pakken de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze bedrijfsvoering aan, wat onder meer inhoudt dat:

  • Onze leveranciers mogen geen gebruik maken van dwangarbeid - slaven-, gevangenis-, contractarbeid of anderszins.
  • Onze leveranciers mogen werknemers niet verhandelen of anderszins uitbuiten door middel van bedreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude. Werken moet vrijwillig zijn, en werknemers moeten vrij zijn om hun werk te verlaten en hun dienstverband of andere werkstatus met een redelijke opzegtermijn te beëindigen.
  • Werknemers hoeven geen kosten te betalen voor werving, indienstneming of andere soortgelijke vergoedingen in verband met hun tewerkstelling; onze leveranciers moeten de kosten van dergelijke vergoedingen beer betalen of aan hun werknemers terugbetalen. Alle vergoedingen en kosten die aan werknemers in rekening worden gebracht, moeten aan Kong worden bekendgemaakt en in hun moedertaal aan de werknemers worden meegedeeld voordat zij in dienst treden.
  • Onze toeleveranciers mogen van hun werknemers niet verlangen dat zij door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen, paspoorten of werkvergunningen inleveren als voorwaarde om te mogen werken.
  • Werknemers moeten duidelijke, begrijpelijke contracten krijgen over de voorwaarden van hun aanstelling in een taal die de werknemer begrijpt.
Due Diligence-processen

KONG beoordeelt productieleveranciers en dienstverleners op voortdurende naleving en verbetering. Veel locaties worden meerdere keren per jaar beoordeeld, inclusief vervolgbeoordelingen om specifieke bevindingen aan te pakken. Beoordelingen kunnen het volgende omvatten:

  • Inspectie van alle delen van het terrein;
  • Vertrouwelijke gesprekken met werknemers of enquêtes die buiten de aanwezigheid van de bedrijfsleiding worden gehouden;
  • Onderzoek en analyse van documenten of vergunningen van de locatie om de leeftijd, contracten, vergoedingen, werktijden en arbeidsomstandigheden van de werknemers te beoordelen;
  • Identificatie van nalevingsproblemen uit het verleden, verbeterpunten en ontwikkeling van een herstelplan.
  • Auditverslagen en bevindingen worden regelmatig door de hogere leiding bekeken en indien nodig worden corrigerende actieplannen uitgevoerd.
Goedkeuring van deze verklaring

Deze verklaring werd goedgekeurd door de Europese Raad van Bestuur van Kong en heeft betrekking op alle activiteiten die door Kong worden ondernomen.

Kathy Decker Frueh
KONG Company voorzitter handtekening
Voorzitter, KONG Company