Afhjælpning af adfærdsproblemer hos hunde

Næsten al normal adfærd kan spores tilbage til instinkt. Gøen, graven, afmærkning og tyggen tjente alt sammen særlige formål i naturen. Hunde bliver frustrerede, hvis deres naturlige instinkter konstant undertrykkes. I stedet for at bekæmpe disse instinkter eller straffe hunden for at gøre, hvad der falder den naturligt, er det langt mere produktivt at finde acceptable måder at tilfredsstille disse instinkter på. Lege som apport, tovtrækning og jagt adresserer en hunds instinktmæssige behov og styrker samtidig båndet mellem hund og ejer. Leg hjælper hunden med at forbruge overskydende energi, hvilket er ekstremt vigtigt for at opnå hensigtsmæssig adfærd. For at være veltilpassede og glade har hunde brug for at lege. Hvis din hund viser uacceptabel adfærd, bør du gøre noget ved det så hurtigt som muligt for at forhindre det i at blive en vane, især hvis du har at gøre med en hvalp.

Hvis din hund fortsat udviser et vedvarende adfærdsproblem, efter du har fulgt rådene nedenfor, anbefales det at søge hjælp fra en anbefalet træner eller adfærdsforsker.